ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Υμνοι της Θεοτόκου του Μεγάλου Αποδείπνου και του Κατανυκτικού Εσπερινού

Ψάλλει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
Διευθύνει ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

•  Τή Υπερμάχω ...

•  Ανοίξω το στόμα μου, Α' & Θ' Ωδή του Κανόνος

•  Κύριε των Δυνάμεων