ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

Μένουμε σπίτι!

Μένουμε στην αγάπη του Θεού!