πίσω


 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟ ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΥΜΝΩΝ

ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΥΜΝΟΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο ΨΑΛΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

OΙ ΜΕΛΩΔΟΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος -
Apostoliki Diakonia tis Ekklisias tis Ellados

Επισκεφθείτε τη σελίδα της ΨΑΛΤΙΚΗΣ, για να ακούσετε ύμνους.

ixoxroma.gr - cd
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Για να σώσετε τα τραγούδια κάντε Save target as ή Ανοιγμα ... ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙ 1) Χριστός γεννάται ...

Το ΒΗΜΑ onLine - ΤΟ ΑΛΛΟ ΒΗΜΑ
Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται βυζαντινοί ύμνοι για τα Πάθη του Θεανθρώπου και την ... «Υμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα», «Βυζαντινοί Υμνοι», ...

[DOC] ΙΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

IEROPSALTIS.COM :: Βυζαντινή Μουσική Παράδοση

IEROPSALTIS.COM :: Βυζαντινή Μουσική Παράδοση
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ. Ψάλλει η Χορωδία «ΘΕΟΔΡΟΜΟΙ». ΤΙΤΛΟΣ: 'Αγιος ο Θεός... Δύναμις. ΗΧΟΣ: Πρώτος επί τη βάση « Όσοι εις Χρι-στόν» (1061ΚΒ) .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - THEODOROS VASILIKOS

VOCAL MUSIC :: Hymns & Songs
Βυζαντινοί Ύμνοι από τον Αείμνηστο Πρωτοψάλτη & Μουσικοδι-δάσκαλο Κωνσταντίνο Τασόπουλο. ΤΙΤΛΟΣ: Σήμερον σε θεωρούσα... ΗΧΟΣ: Δεύτερος ... Εδώ θα βρείτε και στοιχεία για άλλους μουσικοδι-δασκάλους και ερμηνεία βυζαντινών ύμνων.

Σύλλογος μουσικοφίλων Κων/πόλεως

 

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον - Βυζαντινόν Μέλος

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε να

Ψαλτικ ὴ τέχνη το ῦ Φαναρίου

Πατριαρχικ ὸ ν ὕ φος κα ὶ παράδοσις

Ἀ κ ο ύ σ μ α τ α

τοῦ Ἐνιαυτοῦ

  • Ὕμνοι Ἑσπερινοῦ
  • Ὕμνοι Ὄρθρου
  • Ὕμνοι Θείας Λειτουργίας

τοῦ Τριῳδίου

  • τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος

τοῦ Πεντηκοσταρίου

Δεσποτικῶν Ἑορτῶν

Θεομητορικῶν Ἑορτῶν

Ο ἰκουμενικῶν Συνόδων

Ἑ ορτῶν Ἁγίων

 

Moυσικά Κείμενα

τοῦ Ἐνιαυτοῦ
Ἑσπερινοῦ
Ὄρθρου (Ἑωθινά , Δοξολογίαι)
Τρισαγίου - Δύναμις
Χερουβικῶν
Λειτουργικῶν
Κοινωνικῶν
τοῦ Τριῳδίου
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος
τοῦ Πεντηκοσταρίου
Δεσποτικῶν Ἑορτῶν
Χριστουγέννων

Θεομητορικῶν Ἑορτῶν

ορτν γίων

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος